Wykształcenie

Nazwa szkołyPolitechnika Łódzka
Rodzaj szkoły Studia Podyplomowe
TematNowoczesne aplikacje biznesowe Java EE
StanZaliczone wszystkie egzaminy i napisana praca dyplomowa nie zaakceptowana przez promotora

Nazwa szkołyPolitechnika Łódzka
Rodzaj szkoły Studia Podyplomowe
TematAdministracja systemami GNU Linux
StanUkończone z oceną 5

Nazwa szkołyWyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych
Rodzaj szkoły Wyższa
TematFilologia Angielska
Tryb studiówLicencjackie, zaoczne
StanZaliczony pierwszy semestr

Nazwa szkołyPolitechnika Łódzka
Rodzaj szkoły Wyższa
TematSystemy Informatyczne w Handlu Elektronicznym
Tryb studiówUzupełniające, magisterskie, zaoczne
StanUkończone z oceną 4

Nazwa szkołyWyższa Szkoła Informatyki w Łodzi.
Rodzaj szkoły Wyższa
TematTeleinformatyka
Tryb studiówInżynierskie, dzienne
StanUkończone z oceną 4