Języki Obce

Język Niemiecki


Bewerbungsunterlagen - List motywacyjny

Wiersz wielojezykowyWo ai ai
B mai God, B mai Godness
B mai Oracle, B mai oral sex
B mai like Freddy Mercury and Bryan May for the Queen
B mai ai
Я


Język polskiOpowiadanie o pielgrzymce w Hiszpanii

Język angielski
Język niemieckiLista Czasowników w 3 formach