Informatyka
Windows2 komendy tworzące z karty sieciowej access point


netsh wlan set hostednetwork ssid=ssidsieci key=haslo
netsh wlan start hostednetwork
Aby udostępnić Internet dla stworzonego AP trzeba wyklikać we właściwościach karty sieciowej podłączonej do internetu zakładkę udostępnianie i wybrać opcję wifi.